ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ VISYT Digital AG

Ισχύει από 1 Οκτωβρίου 2020

1. Εισαγωγή

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις (εφεξής: "ΓΟΠ") ισχύουν για όλες τις συμβάσεις μεταξύ εσάς και της VISYT Digital AG (εφεξής: "VISYT") σχετικά με τη χρήση των προσφορών (εφεξής: "Προσφορά") που διατίθενται μέσω της VISYT. Τυχόν αποκλίνοντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις του χρήστη δεν αναγνωρίζονται, εκτός εάν η VISYT συμφωνήσει ρητά και εγγράφως για την ισχύ τους.

Το VISYT προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην Προσφορά VISYT.

Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της VISYT, πρέπει να χρησιμοποιήσετε πιστωτική κάρτα.

2. Περιγραφή της προσφοράς, τεχνικές απαιτήσεις

Το VISYT προσφέρει τη δυνατότητα ανάγνωσης πληροφοριών από μια βάση δεδομένων μέσω ενός κωδικού QR. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται στο πλαίσιο της προσφοράς και περιλαμβάνονται στη συνδρομή. Εφόσον ο συνδρομητής έχει ενεργή συνδρομή, έχετε απεριόριστη πρόσβαση στη βάση δεδομένων.

Το VISYT παρέχει πρόσβαση σε υπάρχοντα δεδομένα σύμφωνα με συμφωνία αδειοδότησης με τους αντίστοιχους κατόχους δικαιωμάτων. Με τον τρόπο αυτό, η VISYT προσπαθεί πάντα να διασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία. Ωστόσο, μπορεί να συμβεί να καταργηθούν ορισμένες επιλογές, πληροφορίες ή τύποι πρόσβασης στην υπάρχουσα βάση δεδομένων (π.χ. λόγω λήξης της σχετικής συμφωνίας άδειας χρήσης με τον κάτοχο των δικαιωμάτων). Συνεπώς, οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι δεν διεκδικούν τη διαθεσιμότητα των υφιστάμενων δεδομένων.

2.1 Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις

Προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία VISYT και να τη χρησιμοποιήσετε όπως προβλέπεται, πρέπει να διαθέτετε ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις, όπως σύνδεση στο διαδίκτυο. Μπορείτε να μάθετε τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για τη χρήση της υπηρεσίας εδώ.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία VISYT, πρέπει επίσης να κατεβάσετε τη δωρεάν εφαρμογή VISYT και να την εγκαταστήσετε στη συσκευή σας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για αυτό στο σημείο 4.1.

Το VISYT διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τεχνικές απαιτήσεις κατά διαστήματα ανάλογα με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Θα σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές αυτές σύμφωνα με την ενότητα 17 των παρόντων ΓΟΠ.

Το κόστος των συσκευών που χρησιμοποιούνται για τη χρήση της προσφοράς, καθώς και κάθε κόστος για τη σύνδεση στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τελών που επιβαρύνουν τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας για τη μεταφορά δεδομένων, δεν περιλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς.

3. Τύποι συνδρομής

Το VISYT προσφέρει διαφορετικούς τύπους συνδρομών μέσω των οποίων μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην προσφορά. Οι τύποι συνδρομής ενδέχεται να αλλάζουν από καιρό σε καιρό.

Πληροφορίες σχετικά με τους τύπους συνδρομής που προσφέρει σήμερα το VISYT μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.visyt.me. Οι ειδικοί όροι κάθε συνδρομής αποτελούν μέρος της συμφωνίας μεταξύ της VISYT και εσάς και συμπληρώνουν τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν οι ειδικοί όροι της συνδρομής διαφέρουν από τους όρους των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, υπερισχύουν οι ειδικοί όροι.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στους ειδικούς όρους μιας συνδρομής, μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή συνδρομής που θέλετε και μπορείτε να μεταβείτε σε άλλη μορφή συνδρομής ανά πάσα στιγμή. Εάν μεταβείτε σε μια μορφή συνδρομής με υψηλότερο κόστος, η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την αλλαγή. Ωστόσο, θα πληρώσετε το υψηλότερο κόστος μόνο από την επόμενη ημερομηνία πληρωμής. Εάν μεταβείτε σε μια μορφή συνδρομής με χαμηλότερο κόστος, θα διατηρήσετε την υπάρχουσα συνδρομή σας για το χρονικό διάστημα που έχετε ήδη πληρώσει και η νέα συνδρομή θα ισχύει μόνο από την επόμενη περίοδο χρέωσης.

Επιπλέον, η VISYT προσφέρει ειδικές συνδρομές κατά τη διακριτική της ευχέρεια, π.χ. στο πλαίσιο εκστρατειών μάρκετινγκ περιορισμένου χρόνου ή συνεργασιών με εταιρείες ή οργανισμούς. Τέτοιες ειδικές συνδρομές υπόκεινται σε διαφορετικούς όρους χρήσης, για τους οποίους θα ενημερωθείτε σε σχέση με την αντίστοιχη συνδρομή.

4. Σύναψη σύμβασης, VISYT App

Για να συνάψετε μια συμφωνία συνδρομής, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό χρήστη ("Ο λογαριασμός μου") στο www.visyt.net. Για να δημιουργήσετε το λογαριασμό χρήστη, πρέπει να δώσετε τα ακόλουθα στοιχεία: Όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση, κωδικός πρόσβασης. Πρέπει επίσης να επιλέξετε μια μέθοδο πληρωμής. Ωστόσο, δεν συλλέγουμε δεδομένα πληρωμής.

Στη συνέχεια θα πρέπει να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες συνδρομές και να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Πριν δεσμευτείτε να πληρώσετε το τέλος της συνδρομής αγοράζοντάς την, μπορείτε να αλλάξετε τις καταχωρήσεις σας ανά πάσα στιγμή, επιστρέφοντας στο αντίστοιχο βήμα της διαδικασίας παραγγελίας χρησιμοποιώντας τις εντολές "αλλαγή" ή "πίσω" που παρέχονται για το σκοπό αυτό.

Για να ολοκληρώσετε την αγορά, πρέπει να ελέγξετε την επιλογή σας, να αποδεχτείτε τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις μας καθώς και κάθε άλλο όρο που προβλέπεται και να λάβετε υπόψη σας τη δήλωση προστασίας δεδομένων. Στη συνέχεια, θα επιβεβαιώσετε την αγορά και θα συμφωνήσετε να πληρώσετε το καθορισμένο τέλος.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας, θα λάβετε μια επιβεβαίωση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας.

4.1 Εφαρμογή VISYT

Θα λάβετε πρόσβαση στην υπηρεσία VISYT αμέσως μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας. Μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε δωρεάν την εφαρμογή VISYT από τα πιο δημοφιλή καταστήματα εφαρμογών (π.χ. Google Play Store, Apple App Store). Σημειώστε ότι ισχύουν οι όροι χρήσης και η σύμβαση του εκάστοτε καταστήματος εφαρμογών.

5. Δοκιμαστική συνδρομή, έναρξη συνδρομής επί πληρωμή

Εάν η συνδρομή που έχετε συνάψει περιλαμβάνει δωρεάν δοκιμαστική περίοδο (εφεξής "δοκιμαστική συνδρομή"), έχετε τη δυνατότητα να δοκιμάσετε όλες τις λειτουργίες της συνδρομής που έχετε επιλέξει δωρεάν κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου.

Η διάρκεια της δοκιμαστικής συνδρομής καθορίζεται από τον κωδικό κουπονιού που παρέχεται. Η ημερομηνία λήξης της δοκιμαστικής συνδρομής αναφέρεται επίσης κατά τη διαδικασία παραγγελίας, καθώς και στην επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Οι χρήστες δεν δικαιούνται να λάβουν δωρεάν δοκιμαστική περίοδο.

5.1 Έναρξη της συνδρομής επί πληρωμή

Μετά τη λήξη της δοκιμαστικής συνδρομής, η συνδρομή που έχετε παραγγείλει θα συνεχιστεί με χρέωση. Εάν δεν το επιθυμείτε αυτό, μπορείτε να ακυρώσετε τη συνδρομή μέχρι την τελευταία ημέρα της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου μέσω του λογαριασμού χρήστη σας ("Ο λογαριασμός μου") στη διεύθυνση www.visyt.app.

6. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Εκτός εάν έχετε παραιτηθεί από το δικαίωμά σας υπαναχώρησης, δικαιούστε το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης στην Ελβετία ως εξής:

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΚΎΡΩΣΗΣ

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να δώσετε καμία αιτιολογία. Η προθεσμία υπαναχώρησης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα σύναψης της σύμβασης. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα πρέπει να μας ενημερώσετε (VISYT Digital AG, Sempacherstrasse 15, CH-6003 Lucerne, Switzerland, ή e-mail: mail@visyt.net) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση μέσω σαφούς δήλωσης (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, ιστοσελίδα ή e-mail).

Δείγμα εντύπου ακύρωσης

(Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη σύμβαση, παρακαλούμε συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο).

VISYT Digital AG, Sempacherstrasse 15, CH-6003 Lucerne, Ελβετία, ή e-mail mail@visyt.net:

Με την παρούσα ανακαλώ τη σύμβαση που έχω/έχουμε συνάψει (*) για την αγορά των ακόλουθων αγαθών (*)/την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*).

Παραγγέλθηκε στις (*)/παραλήφθηκε στις (*)

Ονοματεπώνυμο του/των καταναλωτή(-ών)

Διεύθυνση του καταναλωτή (των καταναλωτών)

Υπογραφή του καταναλωτή (των καταναλωτών) (μόνο σε περίπτωση έντυπης επικοινωνίας)

Ημερομηνία

(*) Να διαγραφούν οι περιπτώσεις που δεν εφαρμόζονται

7. Όρος και τιμολόγηση

Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί ρητά ένα χρονικό όριο για τη συνδρομή, οι συνδρομές VISYT ισχύουν για αόριστο χρονικό διάστημα.

Το κόστος της συνδρομής προκύπτει από την εκάστοτε περιγραφή της προσφοράς καθώς και από την επιβεβαίωση της παραγγελίας και οφείλεται σε κάθε περίπτωση για περίοδο 30 ημερών εκ των προτέρων. Η πρώτη περίοδος χρέωσης αρχίζει την ημέρα σύναψης της σύμβασης ή, εάν προβλέπεται δοκιμαστική συνδρομή, από την πρώτη ημέρα μετά τη λήξη της δοκιμαστικής συνδρομής.

Ανάλογα με τους κανονισμούς της εκάστοτε χώρας, ενδέχεται να οφείλεται πρόσθετος φόρος προστιθέμενης αξίας. Τυχόν χρεώσεις για την κίνηση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή του δικτύου κινητής τηλεφωνίας δεν περιλαμβάνονται στο κόστος.

Η VISYT διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει το κόστος για τους διάφορους τύπους συνδρομής, καθώς και να εισάγει νέους τύπους συνδρομής ή να τροποποιεί υφιστάμενους τύπους συνδρομής σύμφωνα με τον όρο 17.

8. Πληρωμή

Μπορείτε να πληρώσετε το κόστος της συνδρομής σας χρησιμοποιώντας έναν από τους τρόπους πληρωμής που αναφέρονται στο www.visyt.net. Κατά την εγγραφή του προσωπικού σας λογαριασμού στο www.visyt.net, θα πρέπει να επιλέξετε έναν τρόπο πληρωμής, καθώς και να τον ενημερώσετε εάν είναι απαραίτητο, π.χ. εάν μια κάρτα που έχετε καταχωρήσει λήξει ή έχει μπλοκαριστεί.

Μπορείτε επίσης να πληρώσετε το κόστος της συνδρομής σας εξαργυρώνοντας δωροεπιταγές. Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε τη συνδρομή σας μετά τη λήξη της περιόδου που πληρώσατε με δωροεπιταγή, θα πρέπει να εξαργυρώσετε επιπλέον δωροεπιταγές ή να επιλέξετε μια μέθοδο πληρωμής που μπορεί να χρεωθεί με το κόστος του τύπου συνδρομής που έχετε επιλέξει. Εάν εξαργυρώσετε μια δωροεπιταγή για να πληρώσετε το κόστος μιας υφιστάμενης συνδρομής, η χρέωση στη μέθοδο πληρωμής που έχετε καταχωρίσει θα διακοπεί κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η δωροεπιταγή.

Εάν πληρώνετε με πιστωτική κάρτα ή άμεση χρέωση, πρέπει να διασφαλίσετε ότι υπάρχουν τα απαιτούμενα κεφάλαια στον τραπεζικό σας λογαριασμό με τον οποίο συνδέεται η κάρτα σας ή η άμεση χρέωση, προκειμένου η VISYT να λάβει την πληρωμή σε κάθε ημερομηνία πληρωμής.

Εάν η VISYT δεν είναι σε θέση να χρεώσει το μέσο πληρωμών σας κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία διακανονισμού για λόγους που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της VISYT, η VISYT διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τη συνδρομή σας. Αυτό δεν επηρεάζει άλλες ή περαιτέρω αξιώσεις που μπορεί να έχει η VISYT.

Εάν η VISYT έχει αναστείλει τη συνδρομή σας, θα λάβετε ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι καταχωρημένη στο λογαριασμό σας. Εάν στη συνέχεια επιτρέψετε στο VISYT να προβεί σε άμεση πληρωμή, το VISYT θα ξεμπλοκάρει και θα ενεργοποιήσει εκ νέου τη συνδρομή σας. Τυχόν απαιτήσεις επιστροφής χρημάτων για την περίοδο κατά την οποία η συνδρομή σας είχε ανασταλεί θα αποκλειστούν. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να ξεμπλοκάρετε τη συνδρομή σας, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών.

Οι αποδείξεις για τις πληρωμές σας θα είναι διαθέσιμες στο λογαριασμό σας στη διεύθυνση www.visyt.net και μπορείτε να τις κατεβάσετε και να τις εκτυπώσετε από εκεί.
*** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) ***9. Ακύρωση

Μπορείτε να ακυρώσετε την απεριόριστη συνδρομή σας ανά πάσα στιγμή μέσω του λογαριασμού χρήστη σας στο www.visyt.me. Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε τη συνδρομή σας επικοινωνώντας με το VISYT με άλλα μέσα.

Εάν η ακύρωση παραληφθεί τουλάχιστον 2 ημέρες πριν από την επόμενη ημέρα χρέωσης, θα τεθεί σε ισχύ στο τέλος της τρέχουσας περιόδου χρέωσης. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συνδρομή σας χωρίς περιορισμούς μέχρι την ημέρα κατά την οποία η ακύρωση τίθεται σε ισχύ. Μόλις η ακύρωση τεθεί σε ισχύ, η συνδρομή σας και το περιεχόμενο που καλύπτει δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα σε εσάς.

Το δικαίωμα έκτακτης καταγγελίας δεν θίγεται σε καμία περίπτωση.

10. Καταγγελία από την VISYT

Η VISYT έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη συνδρομή σας χωρίς προειδοποίηση εάν.

(i) Το VISYT δεν μπορεί να λάβει πληρωμή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πληρωμής που έχετε καταχωρήσει στον προσωπικό σας λογαριασμό στο www.visyt.me,

(ii) εσείς ή οποιοδήποτε μέλος της εταιρείας σας που καλύπτεται από τη συνδρομή σας έχει παραβιάσει οποιαδήποτε ουσιώδη διάταξη των παρόντων ΔΟΠ, ή

(iii) εσείς ή οποιοδήποτε μέλος της επιχείρησής σας που καλύπτεται από τη συνδρομή σας έχει παραβιάσει ή έχει συμβάλει στην παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας της VISYT, των δικαιοπαρόχων της ή άλλων σχετικών τρίτων μερών.

Μετά τον τερματισμό της συνδρομής σας σύμφωνα με τη ρήτρα (i), μπορείτε να ενεργοποιήσετε εκ νέου την προηγούμενη συνδρομή σας εάν αλλάξετε ή ενημερώσετε τη μέθοδο πληρωμής σας και ενημερώσετε την VISYT πριν από την ακύρωση του λογαριασμού σας.

Εάν η VISYT έχει λόγους να πιστεύει ότι συντρέχουν οι περιστάσεις που αναφέρονται στο σημείο (ii) ή (iii), η VISYT δικαιούται να αναστείλει τη συνδρομή σας μέχρι να διερευνηθούν οι περιστάσεις.

Εάν η VISYT διακόψει τη δική της προσφορά ή αποφασίσει να αλλάξει την προσφορά ή τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν σε σημαντικό βαθμό, η VISYT διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη συνδρομή σας με προειδοποίηση τριών μηνών.

Η επιβεβαίωση της ακύρωσης της συνδρομής σας θα αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε καταχωρήσει στον προσωπικό σας λογαριασμό στο www.visyt.net.

11. Διαθεσιμότητα και ευθύνη

Η υπηρεσία VISYT είναι συνήθως διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα. Ωστόσο, η Υπηρεσία ενδέχεται να περιοριστεί ή να διακοπεί σε σχέση με προγραμματισμένες αναβαθμίσεις και συντήρηση.

Αποδέχεστε ότι ενδέχεται να προκύψουν απρογραμμάτιστες διακοπές στην Υπηρεσία λόγω τεχνικών σφαλμάτων ή κακού χειρισμού και ότι η Υπηρεσία δεν είναι απαλλαγμένη από σφάλματα και άλλα λάθη.

Συμφωνείτε ότι η συνδρομή σας σας δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μόνο όπως έχει σχεδιαστεί κατά τη στιγμή της χρήσης.

11.1 Ευθύνη

Οι αξιώσεις αποζημίωσης αποκλείονται. Εξαιρούνται οι αξιώσεις αποζημίωσης που απορρέουν από βλάβη της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας ή από παραβίαση ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων (βασικές υποχρεώσεις), καθώς και η ευθύνη για άλλες ζημίες που βασίζονται σε εκ προθέσεως ή βαριάς αμέλειας παράβαση καθήκοντος από το VISYT, τους νόμιμους εκπροσώπους του ή τους πληρεξουσίους του. Ουσιώδεις συμβατικές υποχρεώσεις είναι εκείνες των οποίων η εκπλήρωση είναι απαραίτητη για την επίτευξη του στόχου της σύμβασης.

Σε περίπτωση παραβίασης ενός όρου που ανάγεται στη ρίζα της σύμβασης, η ευθύνη της VISYT περιορίζεται στην προβλέψιμη ζημία που είναι εγγενής στη σύμβαση και η οποία προκλήθηκε από συνήθη αμέλεια, εκτός από τις περιπτώσεις θανάτου, σωματικής βλάβης ή βλάβης της υγείας.

Οι ανωτέρω περιορισμοί ισχύουν επίσης υπέρ των νομίμων εκπροσώπων και των πληρεξουσίων αντιπροσώπων της VISYT, εάν οι αξιώσεις εγείρονται απευθείας εναντίον τους.

Οι διατάξεις του νόμου περί ευθύνης για τα προϊόντα δεν θίγονται.

12. Καταγγελίες

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε παράπονο για την υπηρεσία της VISYT, θα πρέπει να το κάνετε αμέσως μόλις λάβετε γνώση της περίστασης ή των περιστάσεων που οδηγούν στην καταγγελία - σε κάθε περίπτωση, το αργότερο τρεις μήνες μετά την εμφάνιση των περιστάσεων. Τα παράπονα μπορούν να υποβληθούν προφορικά ή γραπτά στην Εξυπηρέτηση Πελατών της VISYT.

Αυτό δεν επηρεάζει το νόμιμο δικαίωμά σας να διεκδικήσετε τις αξιώσεις σας ενώπιον των δικαστηρίων ή του δικαστηρίου.

13. Προσωπικά δεδομένα

Η VISYT συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της VISYT. Αποδεχόμενοι τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου της VISYT. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνείτε ρητά ότι η VISYT μπορεί να σας αποστέλλει επικοινωνίες σχετικές με τη σύμβαση (π.χ. ειδοποιήσεις ακύρωσης, πληροφορίες χρέωσης κ.λπ.) με επιστολή, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μηνύματα εντός της εφαρμογής ή μηνύματα στο λογαριασμό χρήστη σας.

Μόλις ακυρωθεί η συνδρομή σας, ο λογαριασμός σας θα διακοπεί για περίοδο δύο ετών. Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε τα ίδια προσωπικά δεδομένα και το ιστορικό χρήστη που σχετίζονται με το λογαριασμό σας (π.χ. λίστες επισκεπτών) εάν εγγραφείτε ξανά στην υπηρεσία κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ετών. Εάν δεν επιθυμείτε την παύση του λογαριασμού σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών της VISYT και να ζητήσετε τη διαγραφή του λογαριασμού σας πριν από τη λήξη της διετούς περιόδου.

14. Επιτρεπόμενη χρήση, δικαιώματα χρήσης, αποζημίωση

Μπορείτε να προσθέσετε οικειοθελώς μια φωτογραφία στο προφίλ σας, η οποία θα εμφανίζεται επίσης δίπλα στο όνομά σας στις κριτικές που γράφετε.

14.1 Δικαιώματα χρήσης

Η VISYT σας παραχωρεί ένα απλό, περιορισμένο δικαίωμα χρήσης, ανακλητό ανά πάσα στιγμή, του περιεχομένου που διατίθεται μέσω της VISYT αποκλειστικά για προσωπικούς, μη εμπορικούς ή εμπορικούς σκοπούς. Αυτό το δικαίωμα χρήσης υφίσταται για όσο διάστημα υφίσταται η σύμβαση μεταξύ εσάς και της VISYT και τηρούνται πλήρως οι σχετικές διατάξεις.

Πέραν αυτού, η παρούσα σύμβαση δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα χρήσης του περιεχομένου που διατίθεται μέσω του VISYT.

14.2 Αποζημίωση

Υποχρεούστε να αποζημιώσετε την VISYT σε πρώτη ζήτηση για όλες τις αξιώσεις που εγείρονται κατά της VISYT με βάση ή σε σχέση με τη χρήση της προσφοράς από εσάς. Αυτό ισχύει επίσης, αλλά δεν περιορίζεται σε όλα τα εύλογα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η VISYT για την υπεράσπιση τέτοιων αξιώσεων (π.χ. νομικά έξοδα).

15. Ο λογαριασμός χρήστη σας

Ο λογαριασμός σας στο www.visyt.net ή στην εφαρμογή VISYT είναι αυστηρά προσωπικός. Υποχρεούστε να μην αποκαλύπτετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας σε τρίτους και να τα φυλάσσετε ώστε να μην μπορούν τρίτοι να έχουν πρόσβαση σε αυτά χωρίς εξουσιοδότηση. Εάν μοιράζεστε την τερματική σας συσκευή με ένα ή περισσότερα άτομα, θα πρέπει πάντα να αποσυνδέεστε αφού χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία.
Επιπλέον, αναλαμβάνετε την υποχρέωση να ενημερώνετε πάντοτε όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένα στο λογαριασμό χρήστη σας.

16. Ανωτέρα βία

Η VISYT δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε διακοπή ή αποτυχία στην εκτέλεση της υπηρεσίας η οποία οφείλεται σε περιστάσεις πέραν του εύλογου ελέγχου της VISYT και τις οποίες η VISYT δεν μπορούσε ευλόγως να προβλέψει και τις συνέπειες των οποίων η VISYT δεν μπορούσε ευλόγως να αποφύγει ή να ξεπεράσει.

17. Αλλαγές στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις

Η VISYT διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Η VISYT υποχρεούται να σας ενημερώσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που είναι αποθηκευμένη στο λογαριασμό χρήστη σας τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος των αλλαγών στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν αντιταχθείτε στις αλλαγές, η συνδρομή σας θα τερματιστεί από την ημερομηνία κατά την οποία θα τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές. Εάν δεν αντιταχθείτε στις αλλαγές, οι τροποποιημένοι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία που αναφέρεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η προσφορά παρέχεται από το VISYT. Η VISYT έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, εν όλω ή εν μέρει, την Υπηρεσία και τη συνδρομή σας σε τρίτους. Επιπλέον, η VISYT έχει επίσης το δικαίωμα να εκχωρεί ή να ενεχυριάζει απαιτήσεις πληρωμής σε τρίτους και να προσλαμβάνει υπεργολάβους για την παροχή τμημάτων της Υπηρεσίας.

18. Στοιχεία επικοινωνίας

Η VISYT Digital AG είναι ελβετική ανώνυμη εταιρεία με αριθμό μητρώου CHE-115.230.443 και έχει τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Sempacherstrasse 15, CH-6003 Λουκέρνη
Δικτυακός τόπος: www.visyt.app
E-mail: mail@visyt.app
Τηλέφωνο: +41 79 342 09 58

Οι ώρες εξυπηρέτησης της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης πελατών βρίσκονται στη διεύθυνση www.visyt.me.

19. Εφαρμοστέο δίκαιο και επίλυση διαφορών

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις διέπονται από το ελβετικό δίκαιο. Τυχόν δικαιώματα προστασίας των καταναλωτών που δικαιούστε βάσει των υποχρεωτικών νόμων της χώρας διαμονής σας δεν θίγονται.

Σε περίπτωση που κάποια από τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων είναι άκυρη ή μη εκτελεστή, η εγκυρότητα των υπόλοιπων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων δεν επηρεάζεται. Η άκυρη ή μη εκτελεστή διάταξη αντικαθίσταται από τις νόμιμες διατάξεις, εφόσον υπάρχουν. Ωστόσο, στο βαθμό που αυτό θα αποτελούσε αδικαιολόγητη δυσκολία για ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη, η σύμβαση στο σύνολό της καθίσταται ανενεργή.

Εάν προκύψει διαφορά μεταξύ της VISYT και εσάς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει σε όλους τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις τη δυνατότητα επίλυσης των διαφορών μέσω μιας ηλεκτρονικής διαδικασίας, βλέπε http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ εσάς και της VISYT, τα μέρη θα προσπαθήσουν πρώτα να καταλήξουν σε αμοιβαίο εξωδικαστικό συμβιβασμό. Το δικαίωμά σας να διεκδικήσετε τις δικές σας αξιώσεις ενώπιον δικαστηρίου δεν θίγεται σε καμία περίπτωση.


Πνευματικά δικαιώματα © 2020 VISYT