Πολιτική ακύρωσης & έντυπο ακύρωσης

Οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τα ακόλουθα, σύμφωνα με τα οποία καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει δικαιοπραξία για σκοπούς που δεν μπορούν κατά κύριο λόγο να αποδοθούν ούτε στην εμπορική ούτε στην ανεξάρτητη επαγγελματική του δραστηριότητα:

A. Πολιτική ακύρωσης

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να δώσετε καμία αιτιολογία. Η προθεσμία υπαναχώρησης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα σύναψης της σύμβασης.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε (VISYT Digital AG, Sempacherstrasse 15, CH-6003 Lucerne, Τηλ.: +41 793420958, e-mail: mail@visyt.net) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή ή e-mail που αποστέλλεται ταχυδρομικά). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου ανάκλησης για το σκοπό αυτό, το οποίο, ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτικό.

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, αρκεί να στείλετε την κοινοποίηση της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Συνέπειες της ανάκλησης

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση, οφείλουμε να σας επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από το γεγονός ότι επιλέξατε τύπο παράδοσης διαφορετικό από τον φθηνότερο τυποποιημένο τύπο παράδοσης που προσφέρουμε), χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία λάβαμε την ειδοποίηση για την υπαναχώρησή σας από την παρούσα σύμβαση. Για την επιστροφή αυτή, θα χρησιμοποιήσουμε το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά μαζί σας.Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε για την επιστροφή αυτή. Μπορούμε να αρνηθούμε την επιστροφή των χρημάτων μέχρι να παραλάβουμε τα αγαθά ή μέχρι να προσκομίσετε αποδείξεις ότι επιστρέψατε τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα.

Θα πρέπει να μας επιστρέψετε ή να μας παραδώσετε τα αγαθά χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα κατά την οποία θα μας ειδοποιήσετε για την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. Η προθεσμία τηρείται εάν αποστείλετε τα αγαθά πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δεκατεσσάρων ημερών.

Εσείς επιβαρύνεστε με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των αγαθών.

Πρέπει να πληρώσετε μόνο για οποιαδήποτε απώλεια αξίας των εμπορευμάτων, εάν η εν λόγω απώλεια αξίας οφείλεται σε χειρισμό των εμπορευμάτων που δεν είναι απαραίτητος για τον έλεγχο της κατάστασης, των ιδιοτήτων και της λειτουργίας των εμπορευμάτων.

Αποκλεισμός ή πρόωρη λήξη του δικαιώματος υπαναχώρησης

Παρακαλώ σημειώστε:
Το δικαίωμα υπαναχώρησης λήγει στην περίπτωση σύμβασης για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου όχι σε υλικό μέσο, εάν έχουμε αρχίσει την εκτέλεση της σύμβασης μετά τη ρητή συγκατάθεσή σας να αρχίσουμε την εκτέλεση της σύμβασης πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης και έχετε επιβεβαιώσει ότι γνωρίζετε ότι με τη συγκατάθεσή σας χάνετε το δικαίωμα υπαναχώρησης με την έναρξη της εκτέλεσης της σύμβασης.
 

Τέλος της πολιτικής ακύρωσης για το ψηφιακό περιεχόμενο

Γενικές σημειώσεις

1) Παρακαλείστε να αποφύγετε τη φθορά και τη μόλυνση των εμπορευμάτων. Παρακαλούμε να μας επιστρέψετε τα προϊόντα στην αρχική συσκευασία με όλα τα εξαρτήματα και με όλα τα εξαρτήματα της συσκευασίας. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε προστατευτική εξωτερική συσκευασία. Εάν δεν έχετε πλέον την αρχική συσκευασία, παρακαλείστε να εξασφαλίσετε επαρκή προστασία από ζημιές κατά τη μεταφορά με κατάλληλη συσκευασία.

2) Παρακαλούμε μην επιστρέφετε τα αγαθά σε εμάς για να τα παραλάβουμε.

3) Επισημαίνεται ότι τα προαναφερθέντα στοιχεία 1-2 δεν αποτελούν προϋπόθεση για την αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης.

B. Έντυπο ακύρωσης

Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε τη σύμβαση, παρακαλούμε συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο.

Προς

VISYT Digital AG
Sempacherstrasse 15
CH-6003 Luzern
Tel.: +41 793420958
E-Mail: mail@visyt.net

Ανακαλώ (*) τη σύμβαση που έχω/έχουμε συνάψει (*) για την αγορά των ακόλουθων αγαθών (*)/την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Παραγγελία στις (*) ____________ / παραλαβή στις (*) __________________

________________________________________________________
Ονοματεπώνυμο του/των καταναλωτή(-ών)

________________________________________________________
Διεύθυνση καταναλωτή(-ών)

________________________________________________________
Υπογραφή του καταναλωτή (των καταναλωτών) (μόνο σε περίπτωση έντυπης επικοινωνίας)

_________________________
Ημερομηνία

(*) Να διαγραφούν οι περιπτώσεις που δεν εφαρμόζονται